تماس با ما

آدرس

البــــــــــرز

شهر صنعتي هشتگرد- خيابان چهارم اشتغال

مــــديـــر عـــــامل ... 44225026 26 98+

برنامه ريزي توليد ... 44239024 26 98+

دايره فـــــــــروش ... 44228592 26 98+

حراست كارخــانه ... 44223003 26 98+

فـــــــــا كـــس ... 44224004 26 98+

ميــل بــاكــس...sales@almasesaz.comما بر روی نقشه